Alapképzések

Menü megjelenítése

Alapképzések

Utolsó frissítés: 2024 február 28.

Kertészmérnök alapképzési szak (BSc)
 

Nyílt nap időpontja:  2023. február 9. (csütörtök) 10:00-14:00
                                   Részletes program a Budai Campuson: ITT

Szakfelelős: Dr. Pluhár Zsuzsanna, egyetemi tanár (Budai Campus - Budapest)
Szakfelelős helyettes: Dr. Simon Gergely, egyetemi docens (Budai Campus - Budapest) (határon túli képzések)
Szakkoordinátorok: Dr. Ombódi Attila, egyetemi docens (Szent István Campus - Gödöllő)
                                 Horváthné Dr. Baracsi Éva, egyetemi docens (Georgikon Campus - Keszthely)
                                 Dr. Bélteki Ildikó, egyetemi adjunktus (Károly Róbert Campus - Gyöngyös)
Munkarend:

 • nappali         (Budapest, Gödöllő, Keszthely)
 • levelező        (Budapest, Gödöllő, Keszthely, Beregszász, Révkomárom, Zenta)

Képzés nyelve:

 • magyar      (Budapest, Gödöllő, Keszthely, Beregszász, Révkomárom, Zenta)
 • angol          (Budapest, nappali munkarendben)

Képzési helyek:

 • Budapest        (Budai Campus)                (nappali munkarendben, magyar és angol nyelven)
                                                                           (levelező munkarendben, magyar nyelven)
 • Gödöllő            (Szent István Campus)     (nappali és levelező munkarendben, magyar nyelven)
 • Keszthely         (Georgikon Campus)        (nappali és levelező munkarendben, magyar nyelven)
 • Beregszász                                                      (levelező munkarendben, magyar nyelven)
 • Révkomárom                                                  (levelező munkarendben, magyar nyelven)
 • Zenta                                                                (levelező munkarendben, magyar nyelven)

Képzési idő: 7 félév
Finanszírozási forma: államilag támogatott / önköltséges
Önköltségi díj:  385.000 Ft/félév (magyar)
                             575.000 Ft/félév (angol)
Megszerzett végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc)
Megszerzett szakképzettség: Kertészmérnök

A képzés célja:

Olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére, az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére. Alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. A termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén is ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel bírnak a képzés második cuklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.

Szakdolgozat készítés szempontjából választható specializációk:

 • Biodiverzitás
 • Dísznövénytermesztés és faiskola
 • Gyógynövénytermesztés
 • Gyümölcstermesztés
 • Kertészeti biotechnológia és növénynemesítés
 • Környezetgazdálkodás
 • Ökológiai gazdálkodás
 • Szőlészet
 • Zöldségtermesztés

Továbbképzési lehetőségek:

 • mester szakon hazánkban és külföldön
 • az intézet szakirányú továbbképzésein 
 • felnőttképzési tanfolyamokn
 • mesterfokozat birtokában PhD képzés

Elhelyezkedési lehetőség:

A végzett kertészmérnökök alkalmasak:

 • egyéni és családi gazdaságok létrehozására és irányítására
 • vezetői és középvezetői beosztás betöltésére
  • szakigazgatási szervezeteknél
  • mezőgazdasági, kertészeti nagyüzemekben
  • szakmai testületeknél, szaktanácsadói hálózatokban

Jelentkezés módja:

Az általános felvételi eljárási időszakban elektronikusan a https://www.felvi.hu  honlapon.

Mintatantervek:

Az aktuális és korábbi mintatantervek az Oktatási Igazgatóság honlapjáról érhetőek el a "Képzési információk - Tantervek" menüpontban. https://oig.uni-mate.hu/

Terepgyakorlat:

Terepgyakorlati időpontok az alapozó és szaktárgyakhoz - 2023/24 tavaszi félév 
A részletekről és az esetleges módosításokról a tantárgyfelelősök informálják a hallgatókat.

Egyéb információk:

A szakra vonatkozó általános információk
Szakmai gyakorlat