Vadon termő gyógynövények termesztésbe vonása

Innovációk_Vadon termő gyógynövények termesztésbe vonása

Európában az ezret közelíti a még ma is a természetes vegetációból gyűjtött fajokból előállított drogok száma. A gyűjtés hagyományosan a kevésbé fejlett régiók lakosságának elfoglaltsága jövedelemszerzés céljából. Ma azonban ez a szektor is egyre több környezeti és társadalmi problémával küzd egyrészt a fenntarthatósági szempontok, másrészt a gyűjtők hiánya miatt. Ezzel
párhuzamosan a feldolgozó vállalatok növekvő szigorral követelik meg a minőségbiztosítási dokumentációt, ami a vadon élő növényi nyersanyagból lényegében nem biztosítható. A Gyógy- és Aromanövények Tanszék tevékenységének rendszeres és fontos része a piaci jelentőségű hazai vagy akár idegenhonos gyógynövény fajok termesztésbe vonása, az ehhez szükséges szaporítás- és produkcióbiológiai vizsgálatok, betakarítás és posztharveszt optimalizálást célzó fejlesztések. Mindez párhuzamos a fajok kémiai variabilitásának megismerésével, sok esetben a szelekcióval. Eredményeink megalapozták pl. a cickafark, a feketecsalán, az orvosi verbéna, az orbáncfű gazdaságos termelését.

Kapcsolat:
MATE Kertészettudományi Intézet
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
Zámboriné dr. Németh Éva - egyetemi tanár, tanszékvezető
E-mail: kerteszettudomany@uni-mate.hu