Bemutatkozás

Bemutatkozás

Kertészettudományi Intézet


A Kertészettudományi Intézet három szakterületen, a gyümölcstermesztés, a zöldség- és gombatermesztés, valamint a gyógy- és aromanövények termesztése területén végez oktatói, kutatói és magasszintű szakmai szolgáltatási munkát. Magyarország legnagyobb, mintegy 100 főt, köztük 25 tudományos minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztató kertészeti oktatási-kutatási egységeként elsődleges célunk a hazai termelők segítése, naprakész tudással rendelkező szakemberek képzése, gyakorlatban is hasznosuló kutatási programok megvalósítása és közvetlen szakmai szolgáltatási és szaktanácsadási tevékenység révén.

Természetesen ezen túlmenően örömmel fogadjuk a külföldről hozzánk érkező, alapképzésben, mesterkezesben vagy doktori képzésben részt venni kívánó hallgatókat is, igyekezvén modern, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat átadni nekik. Az Intézetünk által gesztorált felsőoktatási szakok oktatása négy  campuson folyik,  a Budai Campuson, a gödöllői Szent István Campuson, a keszthelyi Georgikon Campuson valamint a gyöngyösi Károly Róbert Campuson.

Ezen túlmenően egy jelentős vidéki kutatóállomás hálózatot tartunk fenn, amely a gyümölcstermesztés (Cegléd, Érd, Fertőd, Nagymaros), valamint a zöldségtermesztés (Kalocsa, Szeged) területén végez ágazati szakmai és kutatási feladatokat, továbbá oktatást segítő bemutató és gyakorlati helyként is szolgál.

Intézetünk rendkívül tapasztalt, valamennyi képzési szinten magyar és angol nyelvű oktatást is végző munkatársakkal rendelkezik, közülük számosan komoly hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat és elismertséget mutathatnak fel.

A kutatóállomási hálózatunkban a termelés gyakorlati feladataival napi szinten foglalkozó szakembereket alkalmazunk, akik a hazai termelőkkel folyamatosan kapcsolatban állva közvetlen ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti ágazat hazai kihívásairól és a felmerülő, megoldásra váró problémákat továbbítani képesek a kutatóinknak.

A Kertészettudományi Intézet a MATE egyik legalacsonyabb átlagéletkorú egysége, munkatársaink 50%-a 40 évnél fiatalabb. Ez garanciát nyújt arra, hogy a velünk kapcsolatba kerülő hallgatók, termelők vagy társintézmények kutatói dinamikus, a problémák megoldásában érdekelt csapattal találkoznak.

 

 

Oktatási tevékenység 


A Kertészettudományi Intézet valamennyi képzési szinten végez oktatási tevékenységet. Gesztorálja a kertészmérnök alapképzést (BSc), a kertészmérnök mesterképzést (MSc), a gyógynövényismerő és felhasználó szakirányú továbbképzést, valamint a gyógy és fűszernövények felsőoktatási szakképzést.  A szakok rendszeresen, rugalmasan  indulnak mind nappali, mind pedig levelező munkarendben. Ezen túlmenően munkatársaink beoktatnak további nyolc szak képzéseibe, egyebek mellett a növényorvos mesterképzésbe, valamint az agrármérnöki alapszakon és az öntözési és mezőgazdasági vízgazdálkodási továbbképzésekbe.
Az alapszakon tíz, mesterszakon ötféle specializációt ajánlunk fel a hallgatóknak, ami megkönnyíti, hogy érdeklődésükhöz legközelebb álló témában mélyedjenek el és készítsék a szakdolgozatukat. Egyéni tehetséggondozás keretében motiváljuk a tudományos diákköri munkát.
Az oktatás a Budai Campuson mind alap, mind mesterszintű szakunkon angol nyelven is folyik, ahol évek óta igen változatos és aktív hallgatói csoportok vesznek részt. Az oktatáshoz minden campuson tangazdasági területek kapcsolódnak, ahol a hallgatók résztvesznek a kertészeti fajok agrotechnikai munkáiban, illetve közülük számosan itt folytatják szakdolgozati, diplomamunka kísérleteiket. E területek, valamint kutatóintézeti részlegeink szolgálnak a kötelező szakmai gyakorlat színteréül is, emellett azonban igen színes azon vállalati együttműködések köre, ahol a hallgatóink szintén gyakorlatra jelentkezhetnek. Képzéseinket egyre növekvő számban látogatják mobilitáson, rövidtávú ösztöndíjprogramok keretében külföldi hallgatók is. Kiemelhető, hogy a Kertészmérnök MSc szak oktatása mintegy 15 éves múltra visszatekintve dual degree keretében is folyik, ahol partnereink a bécsi BOKU, a berlini Humboldt és a bolognai Alma Mater Studiorum egyetemek.  
Az Intézet tevékenységi köréhez közvetlenül kapcsolódik a Kertészettudományi Doktori Iskola is, amelynek iskolavezetőjét, több törzstagját és témavezetőjét az Intézetünk adja. Munkatársaink ezen túlmenően részt vesznek a Növénytudományi Doktori Iskola munkájában, amelynek iskolavezetője, egyik törzstagja és több témavezetője szintén az Intézetünk munkatársa. A doktori képzéseink egyre több külföldi hallgatót is vonzanak. 
Munkatársaink tananyagfejlesztő tevékenysége a kertészeti diszciplinákban alaptankönyveknek, alapműveknek számító kiadványokban is megnyilvánul, melyeket társegyetemeken is rendszeresen használnak. Az oktatásmódszertan szintén sokat fejlődött az elmúlt időszakban is, valamennyi kurzusunk online elérhető és a hallgatói kapcsolatokat segítő digitális kapcsolatok is rendelkezésre állnak. A tananyagok fejlesztése során  figyelembe vesszük a felhasználói szféra igényeit is, beépítve azokat az oktatásba.

 

Kutatási tevékenység


A intézet hazánk legnagyobb létszámú kertészeti kutatási központja. Stratégiai célunk ezt a kutatási pozíciót megőrizni és a kertészet valamennyi területét lefedni. A tudományos munka az alapkutatástól a gyakorlatban hasznosítható eredményeket adó, alkalmazott kutatásig terjed.
A Kertészettudományi Intézet munkatársai a szakterület csaknem teljes spektrumán végeznek kutatási tevékenységet, beleértve a fajtaelőállítást, a génmegőrzést, a termesztéstechnológia fejlesztéséhez kapcsolódó kísérleteket, valamint a fogyasztók számára kiemelten fontos beltartalmi értékek vizsgálatát és az ezeket meghatározó tényezők felderítését. Kiemelt vizsgálati területünk az éghajlati változásokhoz történő adaptáció elősegítése, ezen belül is a precíziós öntözési technikák fejlesztése.
Mind a gyümölcs, mind a zöldségnövények esetén kiemelkedően sikeresek a nemesítési programjaink, amelyekből nem csak a hazai termesztést meghatározó, hanem nemzetközileg is sikeres fajták kerültek ki. Jelenleg legaktívabb a cseresznye, kajszi, dió, makói típusú hagyma, ipari paradicsom és fűszerpaprika nemesítői csoportunk.
A gyógynövénykutatás tekintetében az intézeti tanszék elismerten kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet és növényi vonalon messze a legfontosabb hazai kutatóbázis. Kutatásainak legfontosabb tematikái az elmúlt években a gyógy- és aromanövények intraspecifikus diverzitásának feltárása, nemesítési és fajtafenntartási munkák valamint a drogminőség optimalizálása témakörök köré csoportosíthatók. A gyógynövény taxonok és populációk kémiai diverzitásának tanulmányozása, a kemotaxonómia, illetve az erre építő fajtanemesítés jelentős eredményeket tud felmutatni: több, mint 20 növényfajta, köztük különösen mák, a Hungaricumnak számító majoranna, a levendula, menta, kamilla, édeskömény fajták csak néhány példa a termelők részéről a gyakorlatban is hasznosuló kutatási eredményekre. A nemesítési tevékenységet az elmúlt években az Intézményi Kiválósági projektek is segítik. A különböző agrotechnikai innovációk (pl. vetésidő, tenyészterület, vízellátás, vegyszeres gyomirtás, betakarítás és szárítás optimalizálása) vállalati együttműködések keretében zajlanak. 
Az Intézet kiemelt tevékenysége a kertészeti génmegőrzés, amelynek keretében munkatársaink 8, az NBGK által regisztrált gyűjteményt kezelnek. Ezekben összesen 2000 tételt meghaladó zöldség, 5000 tételnél több gyümölcs és mintegy 700 gyógynövény fajta és változat található. A génbanki munka fontos része a megőrzésen túl a tételek részletes vizsgálata és nemesítési programokba való bevitele is.

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 


A Kertészettudományi Intézet mindenek előtt a hazai termelők kiszolgálását tekinti feladatának, így legfontosabb partnereink a magyar kertészeti vállalkozások, valamint az ezeket képviselő szakmaközi, ill. társadalmi szervezetek (FruitVeB Szakmaközi Szervezet, ill. NAK). Közülük is kiemelt partnerünk a gyümölcstermesztés területén dolgozó Oleum2000 Kft., a gombatermesztés területén a Bio-Fungi Kft, Pilze-Nagy Kft. és a Sylvan Hungária ZRt., a zöldségtermesztéshez kötődő cégek közül a ZKI ZRt., Árpád-Agrár ZRt., Rijk Zwaan Kft., Unilever és Monsanto Hungária Kft, valamint kihelyezett tanszékünk működik az Univer Product Zrt.-nél és a Tungsram Zrt.-nél. A szakmai együttműködések egyrészt akut termesztési problémák megoldását, másrészt hosszabb távú együttműködéseket (pl: fajta összehasonlítás, fajtajelölt tesztelés, termesztéstechnológia fejlesztés) takarnak. A szakmai kapcsolataink révén a hallgatóink korszerű kertészeti üzemeket ismernek meg szakmai gyakorlatok formájában. Intézetünk szakmai kapcsolatai nemcsak pályázati projektek, hanem konkrét kutatási feladatokra vonatkozó megbízási szerződések elvégzését is lehetővé teszi, ennek intézetünkben jelentős hagyománya van.
Munkatársaink számtalan nemzetközi projektben vesznek részt. Napi munkakapcsolatban állunk a Ljubljanai Egyetem Biotechnikai Fakultánsával, a Bayerische Forschungsansalt für Landwirtschaft gyógynövénykutató részlegével, a Mendel Egyetem (Csehország) Kertészeti Karával, ahol több Erasmus és Ceepus kapcsolatunk is van, közös publikációkkal. Az olaszországi University of Bologna a világ egyik vezető felsőoktatási intézménye a kertészettudományok területén, amellyel szintén napi kapcsolatot tartunk. A németországi Gesellschaft für angewandte Mykologie und Umweltstudien anyagilag is támogatta a működésünket, a szakmai kapcsolat pedig a gombakutatások szervezése körül zajlik. A Carthage University (Tunisia), Auburn University (Alabama, USA), Agricultural Research Center (ARC - Dokki, Giza, Egyptom) intézményekkel pedig a zöldségtermesztés területén dolgozunk együtt. 
Ezen túlmenően több olyan nemzetközi együttműködésünk van, amely kifejezetten a kutatóink által elért eredmények hasznosítására irányul. Ezek között kell megemlíteni a német Artevos GmbH-t, amely több gyümölcsfajtánk nemzetközi forgalmazását végzi és egyúttal egy hosszútávú nemesítési megállapodást is kötött velünk új cseresznye fajtajelöltek előállítására. 
Oktatóink több hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és tisztségviselői, többek között az MTA Kertészeti Bizottság, az MTA Bólyai Kollégium Agrár Szakkollégium, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya vezetősége, a MAB Agrártudományi Bizottság. Részt veszünk a Magyar Szabványügyi Testület Illóolaj Bizottság és az Agrárminisztérium Hungaricum Bizottsága munkájában is. Nemzetközi vonalon képviseljük magunkat az International Council of Medicinal and Aromatic Plants, az IUCN Medicinal Plant Specialist Group tagjai között, International Society for Mushroom Science - ISMS) vagy vezetőségi tagok (World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products - WSMBMP de felkérésre részt vettünk pl az EFSA szakérő bizottságában is.