Klimatikus változásokhoz adaptált termesztéstechnológiai fejlesztések

Innovációk_Klíma-adaptáció

Technológiai kísérleteink közül az egyik egy árnyékolással kapcsolatos rendszer kidolgozása, melyben a korábbi években sátorívek alatt különböző takaróanyagok bevonásával végeztünk vizsgálatokat, szoros kapcsolatot építettünk ki a Gödöllői Gépkísérleti Állomással (különböző műszerek tekintetében), az Erdészeti Tudományos Intézettel (későbbi agrárerdészeti rendszerek kidolgozásában) és a Soproni Egyetemmel (hidrológiai vizsgálatokban). Ezek a kísérletek, kezdetben nevezett sátrakban indultak, ahol különböző takaróanyagok alkalmazása mellett vizsgáltuk különböző málnafajták viselkedését, generatív és vegetatív tulajdonságaik változását az évek során. Később ezt a kísérletet továbbfejlesztettük, egy ma is folyó agrárerdészeti kísérlet formájában, ahol az árnyékot a területre telepített gyorsan növő nyárfa adja, a sorközökben pedig a számunkra árnyékolás szempontjából értékes információkat adó szeder, málna és ribiszke fajok, fajták kerültek. Ez utóbbi kísérlet kiértékelése folyamatos, a vizuálisan tapasztaltak szembetűnően igazolják egy innováció lehetőségét a termesztésben.

Kapcsolat:
MATE Kertészettudományi Intézet
Gyümölcstermesztési Kutatóközpont - Fertődi Kutatóállomás
Dr. Varga Jenő - tudományos főmunkatárs, kutatóállomás-vezető
E-mail: varga.jeno@uni-mate.hu

 
​​​​​​​