Mesterképzések

Mesterképzések

Kertészmérnök mesterképzési szak (MSc)

 

Szakfelelős: Zámboriné Dr. Németh Éva, egyetemi tanár (Budai Campus - Budapest)
Szakkoordinátor: Horváthné Dr. Baracsi Éva, egyetemi docens (Georgikon Camous - Keszthely)
                            Dr. Simon Gergely, egyetemi docens (Zenta - Határon túli képzés)

Munkarend: nappali / levelező     

Képzés helye: Budapest, Zenta
Képzés nyelve: magyar és angol nyelven
Képzés ideje: 4 félév
Finanszírozási forma:  államilag támogatott / önköltséges
Önköltség díja:  500.000 Ft/félév
Megszerzett végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
Megszerzett szakképzettség: Okleveles kertészmérnök

A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.

Ennek érdekében az új mesterszak képzési tematikája a kertészeti szakismereteket ötvözi a természettudományos és interdiszciplináris ismeretekkel, korszerű elméleti alapot és ezzel együtt gyakorlati felkészültséget biztosít. A szakirányi modulokon (dísznövény, gyümölcs, gyógynövény, szőlész-borász, zöldség) kívül magas szintű genetikai, élettani, környezettudományi, biometriai és kapcsolódó ismereteket adunk át.

A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.

Jelentkezhetnek 

A lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.

 • Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: kertészmérnöki (alapképzés), kertészmérnöki (főiskolai), agrármérnök (osztatlan), növénytermesztő mérnöki (alapképzés), tájrendező és kertépítő mérnöki (alapképzés), szőlész-borász mérnöki (alap- és mesterképzés), erdőmérnöki (alapképzés).
   
 • Részleges kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (kreditelismerési eljárás szükséges): élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, biológia, növénytermesztési mérnöki (főiskolai), lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (alapképzés), állattenyésztő mérnöki (főiskolai), agrármérnöki (egyetemi), mezőgazdasági biotechnológus (mesterképzés), környezetmérnöki (alapképzés), környezettan (alapképzés). 

Képzési idő, munkarendek és díjak   

A képzés 4 szemeszteres.

A szak februári kezdéssel:

 • Nappali munkarendben, magyar nyelven, Budapesten.
 • A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni.
 • A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben : 500.000 Ft/félév.

A szak szeptemberi kezdéssel: 

 • Nappali munkarendben, angol nyelven, Budapesten.
 • Levelező munkarendben, magyar nyelven, Budapesten és Zentán.
 • A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni.
 • A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben: 500.000 Ft/félév.

Továbbképzési lehetőségek

 • PhD képzés itthon és külföldön
 • a kar szakirányú továbbképzésein
 • felnőttképzési tanfolyamokon

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a diplomamunka témájához illeszkedő, a szakirány felelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlatot az első év után célszerű teljesíteni.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett okleveles kertészmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére

 • a korszerű termelésvezetésben, szervezésben, a forgalmazásban, a szaktanácsadásban, az érdekképviseleti szerveknél,
 • az ágazati kutatás-fejlesztésben, és annak irányításában,
 • a nemzetközi kereskedelemben, a termelési és kutatási kooperációk kialakításában és működtetésében, 
 • az EU programok tervezésében és végrehajtásában felsőfokú oktatásban és az idegen nyelvű szakképzésben, a szaksajtóban és szakmai médiában,
 • a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányításában.

Jelentkezés ideje és módja:

 • Keresztféléves képzésre jelentkezési határidő:  várhatóan 2023. november 15.
  Elektronikus jelentkezés:  https://www.felvi.hu 

            Szak információk
            Kreditelismerési eljárás (nem közvetlen előzménynek elfogadott BSc szakról)
   
       Felvételi motivációs beszélgetés

 • Általános felvételi eljárás jelentkezési határidő:  2023. február
  Elektronikus jelentkezés és további részletek:  https://www.felvi.hu 

A képzés mintatanterve: https://oig.uni-mate.hu/202223-tanev