Mesterképzések

Mesterképzések

Kertészmérnök mesterképzési szak (MSc)

 

Szakfelelős: Zámboriné Dr. Németh Éva, egyetemi tanár (Budai Campus - Budapest)
Szakkoordinátor: Horváthné Dr. Baracsi Éva, egyetemi docens (Georgikon Camous - Keszthely)
                            Dr. Simon Gergely, egyetemi docens (Zenta - Határon túli képzés)

Munkarend: nappali / levelező     

Képzés helye: Budapest, Zenta
Képzés nyelve: magyar és angol nyelven
Képzés ideje: 4 félév
Finanszírozási forma:  államilag támogatott / önköltséges
Önköltség díja:  500.000 Ft/félév
Megszerzett végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
Megszerzett szakképzettség: Okleveles kertészmérnök

A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.

Ennek érdekében az új mesterszak képzési tematikája a kertészeti szakismereteket ötvözi a természettudományos és interdiszciplináris ismeretekkel, korszerű elméleti alapot és ezzel együtt gyakorlati felkészültséget biztosít. A szakirányi modulokon (dísznövény, gyümölcs, gyógynövény, szőlész-borász, zöldség) kívül magas szintű genetikai, élettani, környezettudományi, biometriai és kapcsolódó ismereteket adunk át.

A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.

Együttműködési megállapodásunk alapján a szak hallgatói - a megfelelő külföldi részképzés teljesítése alapján - lehetőséget kapnak a berlini Humbolt Egyetem, valamint várhatóan a bolognai és bolzanói Egyetemek, illetve a bécsi BOKU oklevelének megszerzésére is (Dual Degree).  

Jelentkezhetnek 

A lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.

 • Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szak: kertészmérnöki BSc, kertészmérnöki (főiskolai)
 • Részleges kreditérték beszámítással figyelembe vehető (kreditelismerési eljárás szükséges): élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, erdőmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi mérnöki, biológia, növénytermesztési mérnöki (főiskolai), lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki BSc, állattenyésztő mérnöki (főiskolai), agrármérnöki (egyetemi).

Képzési idő, munkarendek és díjak   

A képzés 4 szemeszteres.

A szak februári kezdéssel:

 • Nappali munkarendben, magyar nyelven, Budapesten.
 • A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni.
 • A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben : 500.000 Ft/félév.

A szak szeptemberi kezdéssel: 

 • Nappali munkarendben, angol nyelven, Budapesten.
 • Levelező munkarendben, magyar nyelven, Budapesten és Zentán.
 • A képzésre állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára lehet jelentkezni.
 • A képzés önköltségi díja önköltséges képzésben: 500.000 Ft/félév.

Továbbképzési lehetőségek

 • PhD képzés itthon és külföldön
 • a kar szakirányú továbbképzésein
 • felnőttképzési tanfolyamokon

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a diplomamunka témájához illeszkedő, a szakirány felelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlatot az első év után célszerű teljesíteni.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett okleveles kertészmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére

 • a korszerű termelésvezetésben, szervezésben, a forgalmazásban, a szaktanácsadásban, az érdekképviseleti szerveknél,
 • az ágazati kutatás-fejlesztésben, és annak irányításában,
 • a nemzetközi kereskedelemben, a termelési és kutatási kooperációk kialakításában és működtetésében,

 • az EU programok tervezésében és végrehajtásában felsőfokú oktatásban és az idegen nyelvű szakképzésben, a szaksajtóban és szakmai médiában,

 • a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányításában.

Jelentkezés ideje és módja:

 • Keresztféléves képzésre jelentkezési határidő: 2022. november 15.
  Elektronikus jelentkezés:  https://www.felvi.hu 

            Szak információk
            Kreditelismerési eljárás (nem közvetlen előzménynek elfogadott BSc szakról)
   
       Felvételi motivációs beszélgetés

 • Általános felvételi eljárás jelentkezési határidő: 2023. február
  Elektronikus jelentkezés és további részletek:  https://www.felvi.hu 

 

Órarend - Kertészmérnöki MSc - Levelező - I. évfolyam 2021/2022 tanév tavaszi félév
Órarend - Kertészmérnöki MSc - Levelező - II. évfolyam 2021/2022 tanév tavaszi félév