Felsőoktatási szakképzések

Felsőoktatási szakképzések

Utolsó frissítés: 2024 január 16.

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak

 

Szakfelelős: Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia, egyetemi docens (Budai Campus - Budapest)
Szakkoordinátor:  Dr. Kovács János, egyetemi docens (Georgikon Campus - Keszthely)
                                  Lakatos Márk, mesteroktató (Károly Róbert Campus - Gyöngyös)  

A képzés célja:

  • Olyan szakképzettség elérésének biztosítása, melynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni.
  • Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében.
  • Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználási módjainak lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.
  • Képes a kis- és  középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

Képzési idő: 4 félév (A képzés mindig az őszi félévben indul.)
Munkarend: nappali / levelező
Megszerezhető szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Önköltség díja:  250.000 Ft/félév
Képzési helyek:

Képzés nyelve: magyar

 

Jelentkezés módja:

Elektronikus jelentkezés az általános felvételi eljárásban a https://www.felvi.hu oldalon.

Mintatantervek:

Az aktuális és korábbi mintatantervek az Oktatási Igazgatóság honlapjáról érhetőek el a "Képzési információk - Tantervek" menüpontban. https://oig.uni-mate.hu/

Tanulmányi tájékoztató

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak kreditátviteli lehetőségei a Kertészmérnök BSc képzésre 

Záróvizsga tételek - 2022/2023