Felsőoktatási szakképzések

Felsőoktatási szakképzések

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak

 

Szakfelelős: Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia, egyetemi docens (Budai Campus - Budapest)
Szakkoordinátor:  Dr. Kovács János, egyetemi docens (Georgikon Campus - Keszthely)
                                  Lakatos Márk, mesteroktató (Károly Róbert Campus - Gyöngyös)  

A képzés célja:

  • Olyan szakképzettség elérésének biztosítása, melynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni.
  • Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében.
  • Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználási módjainak lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.
  • Képes a kis- és  középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

Képzési idő: 4 félév
Munkarend: nappali / levelező
Megszerezhető szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges
Önköltség díja:  200.000 Ft/félév
Képzési helyek:

  • Gyöngyös (Károly Róber Campus) (nappali és levelező munkarend)
  • Keszthely (Georgikon Campus) (levelező munkarend)

Képzés nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: (2022. február)

Jelentkezés módja:

Elektronikus jelentkezés az általános felvételi eljárásban a https://www.felvi.hu oldalon.

 

Tanulmányi tájékoztató

Mintatantervek a 2021 szeptemberében kezdett évfolyamok számára

Mintatantervek a korábban kezdett hallgatók számára

Tanévi időbeosztás (magyar, angol)