Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

Összefüggő szakmai gyakorlat az alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben és a mesterképzésen


A Kertészettudományi Intézet által gondozott minden alapképzési, felsőoktatási szakképzési és mesterképzési szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra alapképzésben és felsőoktatási szakképzésben az adott szak és tagozat mintatantervében/operatív tantervében meghatározott félévben, mesterképzésben pedig a képzési időszak alatt, nyáron kerül sor.

Határidők a Budai Campus Kertészmérnök BSc hallgatói számára: 

2023. február 10. - A saját kiválasztású gyakorlati hely befogadó nyilatkozatának leadása a specializáció felelősnek
2023. március 14. - A kiválasztott és jóváhagyott gyakorlati hely által aláírt együttműködési szerződés leadása 

Az egyes Campusok képzéseire vonatkozó részletes szabályozás, ill. az Intézet által ajánlott gyakorlati helyek listája a csatolt file-okban található.

Útmutató - Budai Campus - Budapest  
Útmutató - Szent István Campus - Gödöllő  
Útmutató - Georgikon Campus - Keszthely  
Útmutató - Károly Róbert Campus - Gyöngyös

Szakmai gyakorlóhelyek - Budai Campus hallgatói részére  
Szakmai gyakorlóhelyek - Szent István Campus hallgatói részére  
Szakmai gyakorlóhelyek - Georgikon Campus hallgatói részére

Szakmai gyakorlati szabályzat

Együttműködési megállapodás - az egyetem és a szakmai gyakorlóhely között - 2021.12.23.
Együttműködési megállapodás - az egyetem és a szakmai gyakorlóhely között - magyar/angol nyelvű változat - 2021.12.23.

Hallgatói munkaszerződés minta szakmai gyakorlatra - 2021.05.01.
Hallgatói munkaszerződés minta szakmai gyakorlatra - magyar/angol nyelvű változat - 2021.12.02.

Kérelem egyéni gyakorlóhelyhez
Jelentkezési lap - szakmai gyakorlat elvégzésére

Igazolás és értékelés - Szakmai gyakorlat teljesítéséről
A szakmai gyakorlatról szóló beszámoló formai és tartalmi követelményei