Pályázati felhívás Bálint Gazda-díjra

Slider_Pályázati felhívás Bálint Gazda-díjra

Pályázati felhívás Bálint Gazda-díjra végzős kertészmérnök, 
szőlész-borász mérnök és növényorvos hallgatók részére 


Határidő: 2022. november 20.


A díj Dr. Bálint György (1919-2020) kertészmérnöknek, hazánk széles körben ismert és szeretett kertészeti szakemberének és szakírójának állít emléket. Bálint György gazdálkodó családban született, a Magyar Királyi Kertészeti Akadémián diplomázott, majd a mezőgazdasági tudományok kandidátusa lett. Dolgozott főagronómusként és főkertészként, volt kertészeti szaklapok szerkesztője és főszerkesztője, számos sikerkönyv megbecsült szerzője. Az ország egésze azonban akkor zárta szívébe, amikor a Magyar Televízió Ablak című műsorában Bálint gazdaként hétről hétre jó tanácsokkal látta el a kertészkedni vágyó tévénézők sokaságát.

A kertészet iránti szakmai elköteleződése egész életművét áthatotta. Missziójának tekintette, hogy tudása megosztásával minél több embernek legalább annyi örömet adjon a kertészkedés, mint neki magának. Tudta, hogy a kertészeti termesztés csak a természettel „együttműködésben” válhat igazán sikeressé, és hitte, hogy ennek felismerése az emberek közti megértést, békességet és megbecsülést is megalapozhatja. Vallotta, hogy a tehetséget és tudást elsősorban nem a saját karrier építésére kell használni, hanem a rászorulókat kell segíteni, a társadalmat kell szolgálni. Egy interjúban így fogalmazott: „A legfontosabb a mikrokörnyezetünk karbantartása, s ez nemcsak a fizikai, az ökológiai környezetre vonatkozik, hanem arra is: miként bánunk a családtagjainkkal, a barátokkal, munkatársakkal. Az egymás iránti megbecsülés és tisztelet a tisztességes élet alapja.” És mi lehetne érvényesebb szimbóluma az emberek közötti szeretetnek, mint a kertészkedés?

Ennek szellemében élt és használt minden nemes eszközt arra, hogy ismereteivel a szakmáját, a társadalmat és a hazáját szolgálja. A díj elnyerésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kertészmérnök BSc és MSc, szőlész-borász mérnök BSc és MSc, illetve növényorvos MSc szakok azon végzős hallgatói adhatnak be pályázatot, akik tanulmányaikat a Budai Campuson folytatják. A Bálint Gazda-díjat Gyuri bácsi özvegye, Récsey Antónia alapította, az odaítélő bizottság tagjai között az említett szakok oktatói és a hazai kertészeti ágazat kiválóságai kaptak helyet, akik Bálint Gyuri bácsival közeli, baráti viszonyt ápoltak.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell elektronikus úton eljuttatni a Hegedus.Attila@uni-mate.hu e-mail címre:
• önéletrajz
• a szakdolgozat vagy diplomamunka egyoldalas összefoglalója
• a témavezető rövid ajánlása és
• egy legfeljebb egyoldalas motivációs levél, amelyben a pályázó kifejti, miért ezt a területet választotta továbbtanulásakor, milyen szakmai tevékenységei, elképzelései vannak, illetve milyen tervekkel kezdi meg a pályafutását. A pályázók vállalják, hogy a díjbizottság kérésére személyes meghallgatáson is részt vesznek.

A díj összege: 250 000 Ft, továbbá egy egyedi értéket képviselő Bálint gazda emlékplakett.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 20.
A díjat a nyertes a februári diplomaosztó keretében veheti át. A nyertes kiválasztásának legfontosabb szempontjai a Bálint gazda által is képviselt szakmai elkötelezettség, a kertészeti szakma iránti elhivatottság, a kertészkedés népszerűsítése és társadalmi jelentőségének bővítése érdekében kifejtett tevékenységek, illetve ezekre vonatkozó elképzelések.